Design Studio 313
Kainatdakı qüsursuzluq təsadüf deyil

Texnologiya və incəsənət sahəsində görülən işlərdizayn nümunəsidir

Hər gün işə gedərkən üzərindən keçdiyimiz körpü, iş yerimizin olduğu bina, liftlər, çəngəl və bıçaqlar, naxışlı masa örtüyümüz, paltarlarımız, avtomobilimiz, çantamız, eynəyimiz, qəzetlər, televiziya, divarımızdakıtablolar ... Bunların hər biri, şüur, ağıl, bilik və qabiliyyət sahibi insanlar tərəfindən dizayn edilmiş, planlaşdırılmış və hazırlanmışdır.Ağıl sahibi heç bir insan bunların evimizin bir küncündə və ya bir küçəninortasında öz-özlərinə, təbiət hadisələrinin təsiri ilə təsadüfən meydana gəldiyini iddia etməz.Məsələn, üzərindən hər gün keçdiyiniz körpünü inşa edən mühəndisləri, işçiləri və texnikləritanımazsınız, amma belə birilərinin varlığındançox əmin olarsınız.Son model bir avtomobil gördüyünüzdə bu avtomobil xoşunuza gələr və bu dizaynı həyata keçirənləri görməsəniz belə bacarıqlarını təqdir edərsiniz.

Nəticə olaraq bir yerdə planlı bir quruluş, bir əsər varsa, bunun bir meydana gətirəni olduğundan hər zaman əmin olarıq.Ancaq, darvinistlər bu mövzuda ön mühakiməli davranarlar.Kimiləri, elm adamı olmalarına və təbiətdə, gündəlik həyatımızda qarşılaşdıqlarımızdandaha çox heyran edici dizaynlar görmələrinə baxmayaraq, bunların təsadüfən meydana gəldiklərinə inanarlar.Çünki onlar, yaradıcımız olan Uca Allaha iman etməmək üçün özlərini şərtləndirmişlər.Bunlar, Allahın bir ayəsində bildirdiyi kimi“... Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar; gözləri var, onunla görməzlər; qulaqları var, onunla eşitməzlər”.(Əraf surəsi, 179)

DARVİNİZM FORMULU: Zaman + Palçıq + Təsadüf = İnsan
Təkamülçülərə görə milyonlarla il əvvəl yer üzündə mövcud olan palçıqlı sulardan təsadüflərin köməyi ilə insan meydana gəlmişdir.İnsan beynini, ağlını, düşünmə qabiliyyətini, mühakimə və hafizə gücünü və daha minlərlə maddi mənəvi xüsusiyyətini formalaşdıran təkamülçülərə görə bu üç qüvvənin bir yerə gəlməsidir.Bu vəziyyətdə təkamülçülər, bəhs olunan 3 gücü “tanrı” olaraq qəbul etməkdə və bu saxta ilahın vaxt ərzində teleskopla səmanı araşdıran, fiber optik naqillər istehsal edən, kompyuter istifadə edən, inkişaf etmiş texnologiya ilə robotlar düzəldən, holoqram görünüşlər əldə edən, mobil telefonu icad edən insan zəkasını meydana gətirdiyinə inanırlar.

Darvinistlər tək qüdrət sahibi olan Uca Allahın varlığını qəbul etməmək üçün məhz bu cür böyük bir məntiqsizliknümayiş etdirirlər.

Paul Davies (Avstraliyadakı Adelaide Universitetindən məşhur riyazi fizika professoru):
Əgər təbiətin dərinliklərində reallaşan işlərin kompleksliyi, dünyanın ən ağıllı beyinləri tərəfindən belə çətin baş düşülürsə, bu işlərin yalnız bir qəza, şüursuz bir təsadüf əsəri olduğunu necə düşünə bilərik?(Paul Davies, Superforce, New York: Simon and Schuster, 1984, s. 243)

Darvinizmə görə bütün dizaynerlər, memarlar, mühəndislər, elm adamları, şüuru, ağılı və iradəsi olmayan təsadüflərin köməyi ilə palçıqlı bir su gölməçəsindən zaman ərzindəcanlıya çevrilməsiylə ortaya çıxmışlar.Təkamülçülərin bu iddiaları, qum və çınqıl daşlarıyla dolu bir sahili yuyan dalğaların zaman ərzində təsadüfən memarlıq şah əsərlər, saraylar yaratdığına inanmağa bənzəyər.
Fizika qanunlarına görə incə hesablar edərək tonlarla ağırlığındakı dəmir parçalarını havada uçuracaq, ya da su üzərindəüzdürəcək dizaynları edən ağıl, şüur ​​və iradə sahibi insanların palçıqlı sudan, zamanla, təsadüflərin əsəri olaraq əmələ gələ bilməyəcəkləri çox açıqdır.Təkamülçülər isə, təkamül nəzəriyyəsinin hipnozu altında bu məntiqsizlikləri görə bilməyəcək vəziyyətdədirlər.
Darvinizmə inanmaq məntiqin, düşünmə qabiliyyətinin, ağılın və qavrayışın tamamilə iflic olması deməkdir.Normal bir insanın “daşlar təsadüfən düzülüb, bir göydələni bütün təsisatı ilə birlikdə inşa etdi” deməsi mümkün deyil.Ancaq darvinistlər bundan daha inanılmaz bir iddia irəli sürərək ərazidə yığılan palçığın canlandığını, təsadüf və zaman ikilisinin də köməyi ilə şəhərlər inşa edən, lampanı icad edən, minlərlə kilovatlık enerji hasil edərək qurduqları şəhərləri işıqlandıran, həssas hesablamalarla körpülər, göydələnlər inşa edən ağıl və şüur ​​sahibi insanları meydana gətirdiyini söyləyirlər.

Təkamülçülərbundan 5 milyard il əvvəl bəzi atomların təsadüfən bir yerə gələrək qüsursuz bir plan hazırladıqlarına inanarlar.Təkamülçülərin bu məntiqsiz və elmdənkənar ssenarisinə görə, cansız və şüursuz atomlar təsadüfi bir yerdə olarkən külək, fırtına, şimşəklər, ultrabənövşəyi şüalar və zəlzələlərin köməyiylə hər biri qüsursuz dizayn möcüzələri olan canlıları meydana gətirmişlər.Səhifədə gördüyünüz memarlıq əsərləri yaradan insanın təsadüfən meydana gəldiyini iddia etmək, daş kütlələrinin küləklərin təsiriylə vaxt ərzində qüsursuz memarlıq əsərlərinə çevrildiyinə inanmaqdan daha çox məntiqdən kənar və ağılsızcadır.

Darvinizmin məqsədi insanların son dərəcə açıq və qəti olan yaradılış həqiqətini inkar etmələrini təmin etməkdir.Bunun üçün təkamülçülər hər biri bir-birindən qüsursuz və mükəmməl sistemlər ehtiva edən canlıların bir sıra təsadüfün bir yerə gəlməsi nəticəsində meydana gəldiyini iddia edər və buna hər kəsin inanması üçün çalışarlar.Gözlərinin önünə sərilən bütün elmi dəlillər və açıq-aşkar həqiqətlər onların bu inanclarını dəyişdirməmişdir.Bəhsi keçənazğıninanca sahib insanlar müasir texnologiyanın hələ bir izah gətirə bilmədiyi piramidalarınvaxt ərzində təsadüfi hadisələrlə meydana gəldiyi kimi bir iddianı gülünc qarşılayarlar.Amma bundan daha ciddi bir ağılsızlıq sərgiləyərək piramidaları meydana gətirən insan zəkası və qabiliyyətinin “zaman + təsadüf + palçıqlı su≈insan” düsturuyla meydana gəldiyini sübut etmək üçün hər cür yola əl atırlar.

Bir insan bir rəsm əsəri gördükdə, dərhal bu əsəri yaradan istedadlı, təcrübəli, bilikli bir rəssamın varlığını anlayar.Rəssamı görməsə belə varlığından əsla şübhə etməz.Heç kim bu əsərin boyaların təsadüfən kətan üzərinə tökülməsi ilə meydana gəldiyini iddia etməz.Bu tabloları bəyənən adam isə, tərif və alqışlarınıbu tablolara deyil, bunların memarına, rəssamına yönəldər.
Ətrafımızda gördüyümüz bütün gözəlliklər, onların Yaradıcısı olan Allaha aiddir.Tərifə və şükrə layiq olan isə yalnız Rəbbimiz olan, hər yaratdığını bənzərsiz yaradan Allahdır.
İki ölçülü, cansız bir surət olan tablolardakıtəsvirlərin belə təsadüf əsəri meydana gəlmə ehtimalı mümkünsüz ikənüçölçülü, canlı və müqayisə edilməyəcəkmükəmməllikdəki əsilləri üçün kor təsadüflərin təsiri necə düşünülə bilər?

Bu şəkillərdə görülən yastıqlar, parçalar, pərdələr dizayn məhsuludur.Bunların hər biri üçün onlarla dizayner işləmişdir.Bu şəkildəki naxışların təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyini açıqca görə bilən insanlar, necə olursa, bu parçaların qaynağı olan canlıların, bu naxışları hazırlayan insanların təsadüfən meydana gəldiyinə inana bilirlər.

Bu ağlasığmaz vəziyyət, darvinizmin bəzi insanların ağlını və qavrayışını örtən tilsim təsiri göstərən saysız dəlildən biridir.