Design Studio 313
Kainatdakı qüsursuzluq təsadüf deyil
Təsadüf iddialarinin məntiqsizliyi
Təsadüflər ilah ola bilməz, bütün varlıqların yaradıcısı Allahdır
Kainatdakı qüsursuz nizam təsadüf iddialarını təkzib edir
Bitkilər aləmindəki bütün gözəllikləri Allah yaratmışdır
Təbiətdəki bütün canlıların yaradıcısı Allahdır
İnsanlar Allahın ruhundan üflədiyi ağıl və iradə sahibi varlıqlardır
Texnologiya və incəsənət sahəsində görülən işlərdizayn nümunəsidir
Təsadüf nəzəriyyəsinin tilsimi qalxır
Kainatdakı qüsursuzluq təsadüf deyil