Design Studio 313
Kainatdakı qüsursuzluq təsadüf deyil

Bitkilər aləmindəki bütün gözəllikləri Allah yaratmışdır

Rəngiylə, qoxusuyla hər biri ayrı bir estetika möcüzəsi olan bənövşələr, sünbüllər, çobanyastığılar, qızılgüllər;əvəzedilməz dadlara sahib, vitamin qaynağı meyvələrdən gilaslar, şaftalılar, almalar, üzüm, çiyələk, portağallar;həyat üçün oksigen fabriki olan yaşıllıqlar, şamlar, sərvlər, qovaqlar və digərləri Allahın insanlara nemət olaraq təqdim etdiyi gözəlliklərdəndir.
Təsadüf iddialarına ən kiçik bir ehtimal buraxmayacaq qədər böyük bir estetikaya və fövqəladə kompleksliyə sahib sistemlərə və əvəzedilməzfaydaları olan bitkilərin hər biri, sonsuz güc sahibi Allahın yaratmasındakı möcüzələri göstərir.Bu həqiqət kiçik bir toxum dənəsinə də, bu toxum dənəsinin içindəki məlumatlarla böyüyən metrlərlə yüksəklikdəki bir ağaca da aiddir.

O, yeri məxluqat üçün döşədi. Orada meyvələr və salxımlı xurma ağacları vardır. Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? (Rəhman surəsi, 10-13)

Şəkillərdə gördüyünüz bu kiçik toxumlarda,Britaniyaensiklopediyasındakı məlumatların 60 qatından daha çox məlumat var.Torpağa düşən toxumlardakı məlumatlar bir müddət sonra zanbaq, söyüd ağacı, bənövşə və ya uzun palıd ağacına çevrilər.Hər toxumdan fərqli dadda, iydə, rəng və ölçülərdə bitkilər çıxar.Bu qədər məlumatın bu toxumlara təsadüfən yerləşdiyini düşünmək, insan ağlına lağ etməkdir.

Qapqara torpağın, kiçik bir toxumla birləşərək, bu toxumun içindən rəngarəng çiçəkləri, xoş ətirlimeyvələri çıxarması Uca Rəbbimizin yaratmasındakı möcüzələrdən yalnız biridir.
Bitkilər sayca çox olduqları bölgələrdə bir müddət sonra çoxalmanı dayandırarlar.Təkamülçülərin iddialarının tam əksinə -güclü olanın qorunması, zəif olanın yox olması lazım ikən- bitkilər yaşamaq üçün mübarizə aparmazlar.Ətraflarındakı bitki örtüyünün sıxlığını sanki hiss edər və saylarını nəzarət altında tutarlar.Bu nəzarəti təmin etmək üçün də daha az toxum hazırlamağa başlayarlar.Təhlükə aradan qalxdıqda vəçoxalma ehtiyacı yarandıqda isə yenidən hazırladıqları toxum miqdarını artırarlar.(Dr. Lee Spetner, Not By Chance, Shattering the Modern Biology of Evolution, s. 16)

“Bitki aləminin tarixində yüksək səviyyəli bitkilərin açıqca bir anda və birdən-birə inkişaf etmələri qədər mənə daha fövqəladə gələn bir hadisə yoxdur."(Francis Darvin, Çarlz Darvinin həyatı vəməktubları, 1887, səh. 248)

Təbiətdəki bitki müxtəlifliyi bitkilərin təsadüflərin əsəri olmadığını göstərən dəlillərdən biridir.Hər biri bir-birindən estetik, xoş ətirli bitkilərin qüsursuz sistemlərini və fövqəladə dizaynını şüursuz atomların təsadüfən meydana gətirdiyini iddia etmək, böyük bir cəfəngiyatdır.Bu, bir mağazadaki paltarların, parçaların və sapların təsadüfən birləşməsi ilə öz-özünə əmələ gəldiyini iddia etmək qədər məntiqsizdir.

“... Ancaq mən hələ dəqərəzsiz olaraq, bitki fosili (qalığı) qeydlərində xüsusi bir yaradılışın olduğunu düşünürəm. Əgər bununla yanaşı, bu təsnifatın iyerarxiyası üçün başqa bir izah tapılsa, bu təkamül nəzəriyyəsinin matəm zəngi olar. Orxideyanın, su mərciməyi gülünün (Lemna minor), palma ağacının eyni əcdaddan əmələ gəldiyini düşünə bilərsinizmi? Və bu fərziyyə üçün hər hansısa bir dəlilimizvar mı? Təkamülçülər buna bir cavab fikirləşməlidirlər. Ancaq bir çoxu sorğulamamışdanəvvəl çökəcək."(W. R.Bird, Origin of Species Revisited, s. 233)
Yer üzündəki saymaqla bitirə bilməyəcəyimiz çeşiddə bitkilər milyonlarla ildir nə vaxt nə etməli olduqlarını toxumlarında yerləşmiş proqram sayəsində bilir və unutmadan, yanılmadan bu proqramı həyata keçirirlər.Heç bir zaman bir albalı toxumundan şaftalı ağacı çıxmamış, limon ağacına aid bir toxumdan çiyələk əmələ gəlməmişdir.Beyini, gözü, ağılı olmayan bir taxta parçasının bu cür qüsursuz işləyən bir proqramı öz-özünə həyata keçirməsi əlbəttə ki, qeyri-mümkündür.Milyonlarla ildir qüsursuz davam edən bu sistemin təsadüflərin uğuru (!) olduğunu düşünmək isə ağıl sahibi hər kəsə gülünc gələn bir xəyaldır.Bitkiləri yaradan Allahdır.

“Bir palıd qozası günəbaxana deyil də, palıd ağacına çevrilməli olduğunu necə bilir? ... Təxminən 40 il əvvəl bioloqlar canlı orqanizmlərdə məlumatın əhəmiyyətli bir rol oynadığını öyrənməyə başladıqlarında biologiya elmi də çox əhəmiyyətli bir irəliləyişəldə etdi. Ona orqanizmdə necəfəaliyyət göstərməli, necə böyüməli, necə yaşamalı və necə törəməli olduğunu söyləyən məlumatın yerini kəşf etdik. Məlumat bitkinin içərisində olduğu kimi toxumun içərisində də mövcuddur. Toyuğun içərisində olduğu kimi yumurtanın içərisində də mövcuddur. Yumurta məlumatı toyuğa ötürər, toyuq yumurtaya, bu belə davam edər”.(Dr. Lee Spetner, Not By Chance, Shattering The Modern Theory of Evolution, sf. 23)

Peyğəmbərimiz deyir ki:
"Allah gözəldir, gözəlliyi sevər ..."(İmam Nenevi, Riyaz'üs-Salihin, Cild: 3, sf: 163)

Milyonlarla ildir dəyişməyən ətri, bir-birindən gözəl rəngləri, yaprağındakızəriflik və estetik görünüşü ilə bir gül yarpağı belə təkamülçülərin təsadüf iddialarınınəsassız olduğunu ortaya qoyur.İllərcə təhsil alan mütəxəssislər gül yarpağının ətrini təqlid edə bilmək üçün laboratoriyalarda təcrübə və tədqiqatlarapararkən gül bir mütəxəssisdən daha üstün bir şəkildə milyonlarla ildir eyni əvəzedilməz qoxunu verir.

Gül özünə xas qoxusu, rəngi, yumşaqlığı və estetik görünüşüylə Allahın bənzərsiz sənətini nümayiş etdirən yaradılış möcüzələrindən biridir.
Yer üzündəki bütün bitkilər özləri üçün ən uyğun quruluşlara sahibdirlər.Məsələn, kokos toxumları uzun müddət suda qalarlar, bu səbəblə, qabıqları olduqca qalındır və qabıqlarını sudan qoruyan xüsusi bir quruluşu vardır.Bunun sayəsində, suda uzun müddət səfər edə bilərlər.Bu səfərləri əsnasında normaldan daha çox qidaya ehtiyac duyarlar ki, kokos toxumunun içində də tam lazım olduğu qədər qida qorunub.Ayrıca, kokos toxumu suda açılmaz, quruya gəldiyini anlayar və tam o anda açılar.
Bütün bunları şüursuz atomların təsadüfən hesabladığını iddia etmək mümkünsüzdür.

Bu bitki Allahın üstün yaratmasının bütün kainatdakı nümunələrindən yalnız biridir.
Bitkilərin içində bəzi atomlar birləşərəkxüsusi maddə meydana gətirərlər və bunun nəticəsində bir-birindən gözəl qoxular ortaya çıxar.Üstəlik bu qoxu, dünyanın hər yanında eyni şəkildə meydana gələr.Haqqında danışılan maddədəki ən kiçik bir dəyişiklik, məsələn, bir atomun sayındakı fərqlilik qoxunu tamamilə dəyişdirə bilər və ya tamamilə ortadan qaldıra bilər.Ancaq, heç bir zaman quruluş pozulmaz, bitkilərdəki qoxu laboratoriyalarında heç səhv edilməz.Bu mükəmməllik sayəsində dünyanın hər yerində eyni çiçəklər eyni iyi verər.
Qoxu istehsalında çox incə hesablamalar edilməlidir.Bu əməliyyat əsnasında kompleks quruluşlu molekullar ortaya çıxar.Məsələn, güllər qoxu istehsalı üçün 3 ilə 10 arası miqdarda maddədən istifadə edərlər, ağ freziya 10, nilufər isə 6 maddədən istifadə edən bitkilərdir.Bu mövzuda təhsil almamış insanların tərkibinitəhlil etməkdə çətinlik çəkəcəyi, hətta təhlil edə bilməyəcəyi kimyəvi maddələr bitki tərəfindən ancaq mikroskopla görülə biləcək bir sahədə hazırlandığı kimi, hər bitki ayrı bir qoxu və kimyəvi tərkibdən istifadə edər.Qoxu mütəxəssisləri isə bir-birindən fərqli, gözəl qoxular hazırlamaq üçün uzun illər əmək sərf edərlər.

Bitkilərə, ancaq kimya mühəndislərinin sahib ola biləcəyi bu şüuru, ağılı və məlumatı verən nədir?Qoxu laboratoriyalarından çox daha bacarıqlı olan bitkilər Allahın yaratma sənətini gözlər önünə sərən dəlillərdəndir.

Məşhur təkamülçü paleontoloq Niles Eldric etiraf edir:
“Əslində bütün bioloji dünyada gördüyümüz nizam üçün tək alternativ izah xüsusi yaradılışdır”.(Niles Eldredge, Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria, New York: Simon &Schuster, 1985, s. 29)

Hz.Məhəmməd (s.ə.v) deyir ki:
“Qarpızdan faydalanın və ona təzim edin. Çünki onun suyu cənnətdən, dadı da cənnət dadındandır... Qarpız cənnət (meyvələrin)dəndir”.[Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, İmam Şa'rani, Bedir Yayınevi, s. 313]

Bananın tərkibində müxtəlif karbohidratlar və əhəmiyyətli ölçüdə kalium var.Bu tərkibi ilə banan hüceyrə və əzələləri inkişaf etdirir, bədənin su tarazlığını nizamlayır və ürək döyüntülərini normallaşdırır.Bu faydaları ilə yanaşı, Allah Quranda “meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları”(Vaqiə surəsi, 29) ayəsiylə bananın cənnət meyvələrindən olduğunu xəbər vermişdir.Əlbəttə ki, digər bütün nemətlər kimi cənnətdəki banan da dünyadakından çox daha qüsursuz olacaq.Ancaq Allah dünyada da bu cənnət nemətinin bir bənzərini yaratmış və insanları bu meyvədən faydalandırmışdır.

Təkamülçülər tək bir noxud dənəsi belə meydana gətirə bilməzlər!

Dünyanın ən məşhur elm adamlarını, hətta keçmişdə yaşamış bütün elm adamlarını- bir yerə gətirib, dünyanın ən inkişaf etmiş və ən yeni texnologiya ilə təchiz edilmiş laboratoriyalarından istifadə edib, müasir texnologiyanın bütün imkanlarını bunun üçün səfərbər edib və bu iş üçün illərlə səy göstərsələr, nəinki tək bir noxud dənəsini, noxudu meydana gətirən tək bir hüceyrəni belə meydana gətirə bilməzlər.Məhz bu həqiqət təkamülçülərin görməzlikdən gəldikləri ən əhəmiyyətli məqamlardan biridir.Hər şeyi yoxdan yaradan aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.